Objavljeno: 01.02.2014

Zarade žena u Srbiji znatno zaostaju za muškim


Zarade žena koje rade u preduzećima, prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, znatno zaostaju za onima koje primaju njihove muške kolege, mada imaju istu stručnu spremu.


U preseku koji je napravljen za septembar mesec 2013. godine, vidi se da je ta razlika najizraženija kod onih koji imaju visoko obrazovanje, gde žene primaju u proseku za 25.000 dinara manju platu.

Tako žena sa završenim fakultetom ima prosečnu platu 88.477 dinara, a muškarac 113.863.

Slična je situacija i kod visoko kvalifikovanih radnika, gde razlika u platama iznosi 23.000 dinara, u korist muškog pola.

Tako VKV radnica u proseku ima platu 52.539 dinara, a VKV radnik 75.100 dinara.

Muškarac sa višom stručnom spremom ostvaruje prosečnu zaradu od 73.600 dinara, a žena 61.497, muškarac sa završenom srednjom školom u proseku ima 60.350 dinara, a žena 50.666.

Kada je u pitanju niža stručna sprema, razlika u plati je takođe oko 10.000 dinara, za muškarce 44.478, a za žene 34.021. Kvalifikovani radnik zarađuje u proseku 50.967 dinara, a žena 38.238; polukvalifokavani muškarac ima 43.773, a žena 34.406 dinara.

U kategoriji nekvalifikovanih radnika, razlika u plati između muškaraca i žene je najmanja i iznosi je oko 7.500 dinara, odnosno prosek za muškarce je 40.745, a za žene 33.217 dinara.


Izvor: Infostud, BIZLife.rs

arhiva novosti