Objavljeno: 10.06.2015

S servis postao član Workforce Grupe


Workforce Grupa nudi sveobuhvatna rešenja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima
workforce grupa sajt
Studentska zadruga S servis i agencija za zapošljavanje Workforce Human Resources su formirali Workforce Grupu, sa ciljem zajedničkog nastupa na tržištu Srbije i ponude sveobuhvatnih rešenja iz oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa.

Workforce nudi usluge u domenu fleksibilnog zapošljavanja, regrutacije i selekcija kadrova, treninga i razvoja ljudskih potencijala.

Kontinuiranim inovacijama u domenu ljudskih resursa i prilagođavanjem potrebama tržišta za fleksibilnim zapošljavanjem, Workforce omogućava saradnicima i klijentima realizaciju poslovnih ambicija po najvišim HR standardima.
  
Misija Workforce-a je da omogući kvalitetan radni odnos, istovremeno poštujući želje i ambicije klijenata i zaposlenih.
 
Workforce poseduje dozvolu za rad agencija za zapošljavanje broj 022-03-00098/2014-24 izdatu od strane nadležnog Ministarstva rada i zapošljavanja Republike Srbije.

Za više informacija posetite www.workforce.rs.


arhiva novosti