Objavljeno: 30.09.2013

Stručna praksa za studente Filološkog fakulteta


Centar za strane jezike EQUILIBRIO realizuje program stručne prakse u saradnji sa CZRK Univerziteta u Beogradu.


Stručna praksa za apsolvente i svršene studente osmišljena je tako da studentima kroz praktično stečena znanja iz metodike i pedagogije pruži uvid u to šta podrazumeva savremeno izvođenje nastave stranog jezika. Program prakse traje 12 radnih nedelja i podrazumeva upoznavanje sa metodikom nastave, kompletnim nastavnim procesom, i to kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, ali i fazu monitoringa i evaluacije polaznika.

Stručna praksa se realizuje kroz 4 faze


Prva faza se odvija kroz kreativne radionice na kojima se obrađuju različite teme kao što su:
 • Bonton i etički kodeks profesora
 • Organizacija i struktura časa (45min/75min/90min)
 • Koordinacija sa ostalim kolegama i sekretarijatom u okviru kolektiva
 • Program i priprema prvog časa
 • Specifičnosti rada u privatnoj školi u zemlji/ inostranstvu
 • Specifičnosti rada u državnoj osnovnoj školi
 • Rad sa decom predškolskog uzrasta
 • Rad sa studentima
 • Rad sa zaposlenima u firmama i preduzećima
 • Rad sa penzionerima
 • Rad sa invalidima
 • Korišćenje književnih dela u nastavi
 • Problematični polaznici
 • Najčešći psihološki problemi polaznika pri učenju, prema uzrastu
 • Elektronsko vođenje nastave
 • Međunarodni jezički pasoš + skala A1-C2
 • Osnovni udžbenici i dodatni materijal (igrice, handouti, pesme, internet…)
 • Važnost postdiplomskih i master studija za filologe
 • Kreiranje nastavnih planova praktičnim radom za ciljnu grupu

Naredna, druga faza obuhvata hospitovanje i pripremanje izvođenja sopstvene nastave. Hospitovanje podrazumeva prisustvovanje časovima profesora zaposlenih u Centru i praćenje nastave uz komentarisanje i analizu onoga što su polaznici prakse na tim časovima videli. Polaznici prakse unapred su upoznati sa planom časa profesora čijem času prisustvuju, tako da na licu mesta mogu da vide kako se taj plan realizuje i steknu uvid u načine reagovanja na neočekivane situacije u nastavi. U ovoj fazi polaznici prakse takođe imaju prilike da i sami pripremaju planove za časove kojima će prisustvovati, kako bi uz poređenje sa planovima profesora koji te časove održavaju mogli da dobiju jasnu sliku toga kako jedan čas treba da se organizuje.

Treća faza prakse je samo izvođenje nastave uz monitoring mentora. Polaznici prakse imaju priliku da u saradnji sa mentorom osmisle planove časova koje će nakon toga sami i održati. Kasnije će se kroz zajedničku analizu održanih časova sa mentorom utvrditi na čemu bi još polaznik prakse trebalo da poradi prilikom planiranja i realizacije časa.

Četvrta faza prakse predstavlja evaluaciju učenika. Evaluacija se vrši putem pismenih i usmenih testova, a polaznici prakse će biti u prilici da prvo prisustvuju i učestvuju u evaluaciji, a potom je i sami izvode, dakle po prvi put se oni sami nalaze u ulozi ispitivača.

Za više informacija posetite: http://www.stranijezici.com/praksa/

arhiva novosti