Objavljeno: 16.04.2014

Soft Skills Academy – Unapredi svoje sposobnosti


Studentska organizacija EESTEC organizuje seminar ličnih i profesionalnih veština.


Soft Skills Academy, seminar ličnih i profesionalnih veština, održaće se od 13. do 17. maja 2014. godine, u konferencijskim salama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Cilj ovog Seminara je da omogući studentima svih fakulteta u Beogradu da kroz niz treninga unaprede veštine koje će im pomoći u izgradnji uspešne karijere.

Sistem obrazovanja na našim fakultetima pruža kvalitetno stručno znanje studentima, međutim, usled napornog studijskog programa, ne posvećuje se dovoljno pažnje „mekim“ veštinama, a upravo one daju mladim ljudima prednost nad konkurencijom pri selekciji za posao.

Soft  Skills Academy je  petodnevni  događaj koji podstiče  studente na rad  na sopstvenom usavršavanju. Učešće na Seminaru će uzeti 50 najboljih kandidata sa fakulteta u Beogradu koji će učestvovati na treninzima prezentacionih i komunikacionih veština, rada u timu, vremenskog planiranja, vođenja projekata, rešavanja konflikata i razvijanja liderskih veština.

Treninge će držati međunarodni sertifikovani Istek treneri, predstavnici konsultantskih i revizorskih kuća i kompanija sa kojima  sarađujemo.  Po  završetku  Seminara,  učesnici  će  dobiti  sertifikat  potpisan  od  strane organizatora i kompanije generalnog pokrovitelja projekta.

Veliko interesovanje mladih tokom četiri godine održavanja Akademije potvrdilo je potrebu za događajem ovog tipa, koji ima društveno korisni karakter i olakšava zapošljavanje mladim ljudima bez  prethodnog iskustva. Kao  i  do sada, prednost pri izboru učesnika će imati  društveno aktivni studenti završnih godina, oni koji su spremni da stečeno znanje primene na najbolji način. Seminar je besplatan za sve učesnike.

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope, Istek (EESTEC), osnovano  je 1986. godine u Ajndhovenu (Holandija), sa osnovnim ciljem da unapredi međunarodnu saradnju studenata, kao i da im omogući saradnju sa privredom, učešće na takmičenjima, stručne prakse i ostale vidove stručnog usavršavanja. Po svojoj prirodi, Istek je apolitična, nezavisna, neprofitna studentska organizacija koja okuplja studente u 54 lokalna komiteta iz 28 evropskih zemalja. Istek Lokalni komitet Beograd je punopravni član udruženja od 2000. godine i trenutno je jedan od najorganizovanijih i najbrojnijih lokalnih komiteta u Evropi.

Značaj  ovog  projekta  prepoznali  su  Univerzitet  u  Beogradu,  Elektrotehnički  fakultet  i Agencija za evropske integraciju i saradnju sa udruženjima grada Beograda.


Za više informacija posetite: http://softskillsacademy.rs/

arhiva novosti