Objavljeno: 05.11.2014

Seminar o zapošljavanju mladih u Slovačkoj


Seminar o vezi između problema zapošljavanja mladih i angažovanosti mladih

Problemi nezaposlenosti mladih  i posledice socijalne i ekonomske neizvesnosti postaju stvarni problem u većini zemalja. Postavlja se pitanje kako mladi i njihovo aktivno angažovanje mogu da utiču na ovaj problem?

 

Nezaposlenost mladih je veliki problem u Evropi, i vremenom postaje sve ozbiljniji, procenat nezaposlenosti raste bez obzira da li se radi o razvijenim ili nerazvijenim evropskim zemljama. Socijalna eskluzija postaje neizbežna, a po svemu sudeći sistem formalnog obrazovanja ne uspeva uvek da pripremi mlade za njihove buduće karijere. Neke mere se sprovode, ali i dalje je potrebno dosta raditi na pronalaženju adekvatnog rešenja.

 

Da li moramo da promenimo način na koji radimo, da li moramo da promenimo način na koji mislimo? Ova tema je često zanemarena ili pogrešno interpretirana, a mladi prepušteni slučaju. Mnogi smatraju da upravo angažovanje mladih na rešavanju problema zapošljavanja, kroz njihovo aktivno učešće u različitim organizacijama i na različitim projektima, može pomoći rešavanju problema nezaposlenosti u budućnosti.

fish get noticed 

U svakom slučaju ovo je jako značajna tema, i potrebna je participacija svih nas. Ovim seminarom, želimo da pogomnemo mladim trenerima i aktivistima, a i mladim ljudima uopšte da se aktivno uključe i pokaži šta je to sto povezuje zapošljavanje i angažovanje mladih na različitim projektima i organizacijama. Hoćemo da analiziramo postojeće methode, i stvorimo svestnost o tome šta je već urađeno, šta može da se uradi i šta može da se unapredi.

 

Više informacija možete dobiti ovde.

Izvor SALTO-YOUTH


arhiva novosti