Objavljeno: 12.09.2013

Projekat "Open IT"


Projekat “Open IT” se ove godine organizuje sedmi put na Fakultetu organizacionih nauka.“Open IT“ se bavi informacionim tehnologijama. Ovogodišnji „Open IT“ sastoji se iz tri dela: dvonedeljni kurs „Develop IT“, četvorodnevni seminar o web startapima i radionica izrade studija slučaja u vezi sa informacionim tehnologijama „Case IT“. Cilj projekta jeste pružanje besplatne, kvalitetne edukacije studentima, kao i usavršavanje studenata za odlazak na stručnu praksu.
Projekat će otvoriti dvonedeljni interaktivni kurs „Develop IT“ koji organzuje AIESEC, u saradnji sa katedrom za Elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka. Ovaj kurs će obuhvatati dve teme: mobilne aplikacije i jQuery. Kurs će biti realizovan u periodu od 23. septembra do 4. oktobra u računarskoj sali katedre za Elektronsko poslovanje, gde će dve grupe od po dvanaest učesnika obrađivati po jednu od navedenih tema. „Develop IT“ je namenjen studentima završnih godina studija (4. godina i postdiplomske studije), koji žele da u narednom periodu odu na AIESEC stručnu praksu u inostranstvo. Polaznicima će po završetku kursa biti uručeni sertifikati.

Seminar o web startapima biće održan na Fakultetu organizacionih nauka u poslednjoj nedelji oktobra, trajaće četiri dana, a pohađaće ga šezdeset delegata. Ciljna grupa su studenti završnih godina tehničkih fakulteta koji su zainteresovani za web startape. Učešćem na seminaru studenti će dobiti priliku da se upoznaju sa ovom temom i da steknu osnovna znanja o tome šta su web startapi i kako pokrenuti kvalitetan web startap.

Predavanja će držati stručnjaci iz kompanija i nevladinih organizacija, kao i profesori sa Fakulteta.

Cilj seminara je podizanje nivoa svesti o ovoj temi i ohrabrivanje studenata da pokušaju da realizuju svoje ideje.Nakon Seminara, takođe na Fakultetu organizacionih nauka, održaće se treći i završni deo projekta “Open IT”, pod nazivom “Case IT”, na kome će delegati imati priliku da se oprobaju u rešavanju studije slučaja na temu informacionih tehnologija.

Preuzeto sa: www.razvojkarijere.bg.ac.rs

arhiva novosti