Objavljeno: 11.05.2014

Praksa u EPS-u


Raspisan je konkurs za praksu na 98 mesta u Elektroprivredi Srbije.


Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu poziva studente da se prijave za obavljanje prakse u javnom preduzeću ELEKTROPRIVREDA SRBIJE.

Praksa će biti organizovana na više lokacija u Srbiji gde se nalaze uprave, ogranci, pogoni i kopovi Privrednih društava Elektroprivrede Srbije:

  • PD Termoelektrane Nikola Tesla
  • PD Termoelektrane i kopovi Kostolac
  • PD Panonske Termoelektrana-Toplana
  • PD Elektrovojvodina
  • PD za distribuciju električne energije Centar

Otvoreno je ukupno 98 mesta na 78 različitih pozicija.

Mogućnost da steknu radno iskustvo i obave praksu u struci imaju studenti Univerziteta u Beogradu sa Elektrotehničkog, Mašinskog, Rudarsko-geološkog, Saobraćajnog, Tehnološko-metalurškog, Poljoprivrednog, Gradjevinskog, Fakulteta bezbednosti, Tehničkog fakulteta u Boru, Pravnog fakulteta, Ekonomskog, Matematickog, Hemijskog, Biološkog, Geografskog i Fakulteta organizacionih nauka.

Prijava


Prijavljivanje se obavlja isključivo elektronskim putem.

Potrebno je da kandidati preuzmu i popune PRIJAVNI FORMULAR (dostupan na sajtu Centra) i pošalju na e-mail: #EM#63646c776577467569737c6466666f7d797b7761713b7470367879356e6e#EM#.

U prijavnom formularu i nazivu (predmetu) e-maila neophodno je navesti kod pozicije za praksu na koju se kandidat prijavljuje.

Napomena: ukoliko se kandidat prijavljuje za više pozicija moze da navede više kodova u istom formularu odnosno e-mailu.

Rok za prijave ističe 18. maja 2014. godine u ponoć.

Svaki polaznik prakse imaće neposredno odredjenog mentora uz čiju podršku će obavljati zadatke tokom trajanja prakse. Predvidjeno trajanje prakse je tri meseca a početak prakse planiran je za kraj maja meseca.

Preuzmite integralni tekst konkursa u sekciji sticanje radnog iskustva na sajtu Centra www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

arhiva novosti