Objavljeno: 22.12.2017

Povećana minimalna cena rada za 2018. godinu


U 2018. godini minimalna cena radnog sata biće veća u odnosu na sadašnju.
Vest   cena radnog sata
Minimalna cena radnog sata u 2018. godini iznosiće 143 dinara. U pitanju je neto suma, dakle bez uračunatog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. 

Nova minimalna cena rada predstavlja uvećanje za 10% u odnosu na još uvek važeći iznos od 130 dinara po radnom satu. Nova cena počeće da se primenjuje od januara 2018. godine.

Odluku o povećanju minimalne cene radnog sata doneo je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije. Njihova odluka objavljena je u „Službenom glasniku RS“ broj 88/2017 od 29.09.2017. godine.


arhiva novosti