Objavljeno: 28.03.2014

Pitanje na razgovoru za posao: "Recite mi nešto o sebi"


Ovo je jedno od najčešće postavljenih pitanja na razgovorima za posao, ali ujedno može biti i jedno od najtežih ukoliko ne znate na koji način da odgovorite na njega.


Kako je to ujedno i pitanje sa kojim počinje intervju, odgovarajući na ovo pitanje postavljate kurs kojim će razgovori teći odnosno ostavljate prvi utisak. Nema druge prilike da se ostavi prvi utisak i zato smo ovde da vam pomognemo i ukažemo na način na koji treba da odgovorite na ovo pitanje.

Zamislite da ste u ovom trenutku na razgovoru za posao.

HR menadžer vam postavlja pitanje:“ Recite mi nešto sebi?“

-Ja sam iz Beograda, išao sam u tu i tu srednju školu, završio sam taj i taj fakultet, u slobodno vreme bavim se plivanjem, volim da kuvam itd.

Pogrešan odgovor. Ovo nije način na koji želite da odgovorite na ovo pitanje. Pogledajmo još jednom šta nije bilo u redu.

Kada odgovarate na ovo pitanje morate imati na umu tri glavne stvari:

1. Nemojte pričati vašu životnu priču, nemojte pominjati hobije i interesovanja koja imate.
2. Obavezno pomenite specifična dostignuća i uspeh koji ste postigli na poslu.
3. Kao najbitnije, naglasite vaše snage i sposobnosti


Hajde, da sad još jednom ponovimo intervju sa početka. HR menadžer vam postavlja pitanje: “Recite mi nešto sebi?“

Već pet godina sam u prodaji i moj trenutni posao je menadžer prodaje sportske opreme. Lično sam odogovoran(a) za uvećanje prodajte od 30% u toku prethodne godine. Moja najveća snaga je sposobnost da budem lider što sam na najbolji način pokazao(la) kada sam upravljao(la) timom koji je postigao visoke rezultate. Tražim posao u kompaniji koja vrednuje timski rad i grupnu dinamiku gde se mogu priključiti jakom timu i imati pozitivan uticaj na timsku dinamiku i uvećanje prihoda kompanije.

Prvi odgovor je nejasan, prozaičan i vrlo često očekivan.

Drugi odgovor je u potpunom skladu sa gore navede tri tačke i upravo je ono što HR menadžeri i svi koji sprovode razgovore za posao žele da čuju – naglašava dostignuća i ojačava ih sa jednom od glavnih snaga koje će vama i samoj kompaniji biti od velike koristi.

Imajte u vidu, cilj svakog vašeg odgovora je da ukaže kompaniji na prednostii i benefite koje će dobiti ukoliko vam ponude posao.

Ipak, i dalje niste na sigurnom tlu. Postoji još jedna stvar čije prednosti koriste najbolji kandidati za posao i na kojoj 99% ljudi zabrlja i čije prednosti milioni ljudi širom sveta ne uspevaju da iskoriste i kao posledicu – ne dobiju posao!

Verovatno niste primetili, ali u drugom primeru razgovora za posao pomenuli smo nešto što će kompaniju navesti da vama ponudi posao, a ne nekome drugom.

Mi volimo to da zovemo prilagođavanjem i to je ujedno metod koji koriste najbolji kandidati za posao. Mi uvek kažemo da vaše odgovore morate prilagoditi kompaniji u kojoj konkurišete za posao.


Izvor: www.clarendonregis.rs

arhiva novosti