Objavljeno: 20.10.2014

Od danas članovi S servisa mogu biti osobe do 35 godina starosti


Odluka o promeni starosne granice za članstvo u S servisu.


U skladu sa uputstvima Studentsko omladinskog zadružnog saveza Srbije i sa zaključcima sa savetovanja studentskih i omladinskih zadruga u Ivanjici, Studentska zadruga S servis od ponedeljka 20.10.2014. godine pomera starosnu granicu za članstvo i rad preko Studentske zadruge S servis na 35 godina starosti.

Članovi Studentske zadruge S servis mogu biti sve osobe starosti od 15 do 35 godina.

Ova odluka je u skladu sa članom 198. Zakona o radu i članovima 16. i 23. Opšteg pravila omladinskog zadrugarstva. Nakon usaglašavanja navedenih propisa od strane Centralnog registra i Poreske uprave, stvoreni su svi formalni preduslovi za pomeranje starosne granice za rad preko studentske i omladinske zadruge.

U Beogradu, 20.10.2014.

Nikola Mijailović
Direktor

arhiva novosti