Objavljeno: 15.11.2013

Neće da zapošljavaju mlade - Polovina poslodavca u Srbiji očekuje podsticaje za prijem mlađih radnika


Neće da zapošljavaju mlade - Polovina poslodavca u Srbiji očekuje podsticaje za prijem mlađih radnika
Čak 40% poslodavaca u Srbiji neće da zapošljava mlade, dok se 41% izjasnilo da će to uraditi uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, rezultati su istraživanja Unije poslodavaca Srbije, koje je objavljeno u četvrtak (14. novembra 2013. godine).
Predstavljajući to istraživanje, direktor Unije poslodavaca Srbije Dragoljub Rajić je istakao da ti rezultati nisu ohrabrujući i napomenuo da je bio zanemarljiv broj poslodavaca koji su se izjasnili da bi zaposlili mlade bez podsticaja. 

- To znači da blizu polovine poslodavaca u Srbiji očekuje neki vid podsticaja od države za zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina - rekao je on. 

Na skupu na kojem je predstavljeno istraživanje "Bolji uslovi za zapošljavanje mladih", rečeno je da problem nezaposlenosti najviše pogađa upravo ovaj deo stanovništva. 

Državni sekretar u Ministarstvu za rad Srbije Zoran Martinović je naveo da stopa nezaposlenosti među mladima ima negativnu tendenciju i iznosi 49,7% od ukupnog broja nezaposlenih, koja iznosi oko 25% radno sposobnog stanovništva. 

Prema njegovim rečima, mladi su više izloženi i neformalnom zapošljavanju, odnosno radu na crno. Stopa rada na crno madih je 26,5% u odnosu na opštu stopu koja je oko 16%, rekao je Martinović. 

On je rekao da su ranije mere zapošljavanja mladih kroz subvecnije i programe aktivnog zapošljavanja dale neke rezultate, ali je istakao da novac koji država odvaja za podsticaje nije ni približno dovoljan za 205.000 mladih koji se nalaze na evidenciji Nacionalen službe za zapošljavanje. 

Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković je rekao da su poslodavci izuzetno zainteresovani i da žele da se uključe u zapošljavnaje mladih, ali da istakao da je za to prethodno potrebno da se popravi privredni ambijent. 

Atanacković i Martinović su kao jedan od razloga manjeg zapošljavanja mladih naveli i to da njihove kvalifikacije i stručnost ne odgovaraju potrebama na tržištu rada, ističući da je nepohodno školski sistem prilagoditi zahtevima poslodavaca. 

Preuzeto sa www.ekapija.com

arhiva novosti