Objavljeno: 25.01.2016

Kako do posla u Coca-Coli?


Internet je zapalila vest da je Coca-Cola otvorila konkurs za zapošljavanje mladih!
logo coca cola

Kako izgleda proces selekcije u Coca-Coli Hellenic?

Selekcija kandidata u Coca-Cola Hellenic Srbija sastoji se iz nekoliko faza. Prvi korak su online testovi kojma se mere određene kompetencije (odnos prema poslu i orijentisanost ka kupcu). Nakon toga kandidata pozivamo telefonom kako bismo proverili motivaciju, očekivanja i znanje engleskog jezika, ukoliko je to jedan od uslova. Sledi procena kompetencija i ponašanja, koja su relevantna za zahteve posla. Ovaj korak se odvija kod nas i uključuje učestvovanje u simulacijama realnih situacija koje nam daju sliku o ponašanju kandidata u potencijalnim scenarijima.  Kandidati čiji profil odgovara traženom profilu se pozivaju na intervju. Ovaj proces može delovati kompleksno ili komplikovano, ali je odabir kvalitetnih ljudi od velikog značaja i ulažemo puno vremena i truda da izaberemo prave ljude za nas tim.                    

Šta vam je važno prilikom procene kandidata?

Tražimo potencijal i vrednosti koje se poklapaju sa našim vrednostima, jer kao kompanija veoma ulažemo u razvoj ljudi i smatramo da pojedinci sa motivacijom uz našu podršku mogu da se razvijaju tokom čitave karijere. Mi želimo da imamo zaposlenog koji ce biti uspešan na poziciji koju nudimo, a to je nešto što možemo da procenimo u procesu selekcije - da li je profil osobe koja se prijavila stvarno odgovarajući za tu poziciju. Zato izuzetan trud ulažemo u to da dođemo do dobitne kombinacije za obe strane, i za kandidata i za kompaniju.

Da li postoje stvari koje su vama kao kompaniji veoma važne? Šta je najvažnije na intervjuu?

Od kandidata očekujemo autentičnost i iskrenost. Na intervjuima smo posebno fokusirani na motivaciju, očekivanja i  na to kako bi se kandidat uklopio u naš tim i prihvatio našu poslovnu kulturu. Važno je istaći da je je naš cilj da na utvrdimo koliko kompanija odgovara kandidatu i obratno, a to se može postići, te je izuzetno važno da kandidat na intervjuu bude otvoren i iskren.

Koliko je bitna forma  CV-a i motivacionog pisma i koliko su ova dokumenta važna za proces selekcije?

Biografija je relevantna jer nam ona pruža uvid u osnovne informacije i daje odgovor na važna pitanja: da li kandidat ispunjava ulove koji se traže. Zato smatramo da je važno da biografija bude pregledna i da budu istaknute informacije koje su relevantne za poziciju za koju se kandidat prijavljuje. Proces selekcije u našoj kompaniji vode iskusni profesionalci koji tokom razgovora i simulacija mogu kvalitetno da procene sve one parametre koji su nam važni, te u tom smislu od kandidata ne zahtevamo propratno pismo.

Da li vam je diploma i školska sprema eliminacioni kriterijum?

Svaka pozicija zahteva određene uslove, a škoska sprema je jedan od osnovnih kriterijuma.

Da li se uvek pridržavate kriterijuma iz oglasa ili se dešava da zaposlite nekoga ko ne ispunjava sve uslove?

Postoje oblasti u kojima pravimo kompromise. To su najčešće oblasti koje se mogu razviti uz zajednički rad nas i kandidata, poput poznavanja tehnologija. Na primer, ukoliko kandidat nema znanje SAP-a na traženom nivou, a smatramo da bi se uklopio u tim i zadovoljio  sve druge uslove, pravimo zajednički plan obuke i tako zajedno dolazimo do cilja. Za ovo je svakako presudno da je kandidat motivisan i da ima želju za usavršavanjem.

Kako se osim klasičnih oglasa mladi kod vas mogu zaposliti?

Kao kompanija smo strateški opredeljeni podršci profesionalnom razvoju mladih i veliku pažnju i resurse poklanjamo edukaciji studenata i mladih talentovanih osoba. U tom smislu, pokrećemo i podržavamo brojne inicijative i programe, poput ’Coke summership’ letnje prakse i programa zapošljavanja ’Career from the bottle’, kroz koji interno razvijamo buduće menadžere i lidere, a koji je trenutno aktuelan.

Pozvala bih sve mlade ljudi koji  žele da izgrade uspešnu karijeru u internacionalnoj kompaniji da se prijave za  učešće u ovogodišnjem ’Career from the bottle’ programu. Kandidati koji budu odabrani, tokom dve godine se usavršavaju na odabranoj poziciji i rade na dodatnim projektima, a po uspešnom završetku programa svoj razvoj nastavljaju na nekoj od liderskih pozicija u kompaniji. Svoje znanja, posvećenost i talenat učesnici programa će moći da pokažu prilikom vođenja tima i realizacije internacionalnog zadatka. Zainteresovani kandidati će se na samom intervjuu u toku procesa selekcije opredeliti za sektor u kome žele da započnu svoju karijeru.

Kako se zainteresovani kanidati mogu prijaviti za učešće?

Prijava se obavlja na internet stranici www.careerfromthebottle.com, a proces selekcije se odvija u nekoliko faza: prijava, onlajn testiranje, telefonski intervju, procena veština i kompetencija i intervju. Kandidati se mogu prijaviti do 25. januara 2016. godine, a oni koji budu izabrani počeće svoju karijeru u kompaniji početkom marta 2016. godine.
 

Izvor: BIZLife

arhiva novosti