Objavljeno: 25.02.2015

Kako da pronađete motivaciju u ostvarenju poslovnih ciljeva?


Koliko god mi to želeli, bez prave motivacije i spremnosti da "izguramo cilj" uvek postoji šansa da odustanemo.
Motivation und Zielsetzung   Erfolg   Success

Koliko god mi to želeli, bez prave motivacije i spremnosti da "izguramo cilj" uvek postoji šansa da odustanemo. Kako bismo bili sigurni da ćemo ostvariti neki cilj, on bi trebalo da bude pametno osmišljen jer samim tim znamo koliko da očekujemo od sebe i koliko možemo da postignemo. Međutim ono bez čega gotovo sigurno nećemo moći da ostvarimo bilo koji cilj jeste dobra motivacija.

Kada smo motivisani, odnosno kada nam je nešto važno ili značajno, mi smo u stanju da uradimo mnogo više nego što nekada možemo da zamislimo. Međutim, lako je sa stvarima koje su nam važne i značajne, ali šta da učinimo u onim situacijama kada nam se nešto ne radi, ili kada ne vidimo svrhu u tome što treba da uradimo? I tu je odgovor motivacija - važno je da naučimo da prepoznamo šta je to što nas kao individue motiviše, šta je to što nas sprečava da realizujemo svoje ciljeve i da radimo na tome. Korak po korak...

Motivacija se definiše kao stepen u kojem se uporan trud usmerava u pravcu ostvarenja cilja. Nju primećujemo kao "onaj pokretač u nama". Dakle, motivaciju karakterišemo kao složeni niz pokretača koji su bazirani na:
  • Trudu - podrazumeva različite aktivnosti u smeru realizacije cilja
  • Upornosti - stepen u kojem smo spremni da istrajemo u određenoj aktivnosti (ova karakteristika je posebno važna kada je aktivnost koju treba da uradimo neprijatna)
  • Usmeravanju - aktivnost bez usmerenje može vrlo često da dovede do rasipanja naše energije, zato je važno da postoji jasno usmerenje ka konkretnom cilju
  • Cilj - takođe ima funkciju pokretača i usmerava naš rad i energiju. Cilj je blisko povezan sa uspešnošću i efikasnošću. Jasan cilj ima uticaj na povećanje naše motivacije. Neposredno (i u nekim slučajevima) ga možemo posmatrati i kao razlog motivacije.


arhiva novosti