Objavljeno: 31.01.2014

Javni konkurs za program stručnih praksi u državnim institucijama


BOŠ uz podršku USAID projekta raspisuje konkurs za program stručnih praksi u državnim organima Republike Srbije.


Beogradska otvorena škola (BOŠ), uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP), realizuje program stručnih praksi u okviru projekta "Bolja javna uprava kroz program radnih praksi".

Praktikanti će biti primljeni na pozicije Saradnik u Sektoru za finansijski sistem (Ministarstvo finansija, Sektor za finansijski sistem) i Saradnik za podršku u pripremi teksta zakona o inspekcijskom nadzoru (Ministarstvo pravde i državne uprave, Sektor za državnu upravu i matične knjige).

Pored prilike za učenje i sticanje radnog iskustva u državnim organima Republike Srbije, praktikantima će biti obezbeđena i dodatna obuka za meke veštine, karijerno savetovanje, novčana nadoknada, kao i mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje. Izabranim praktikantima će biti dodeljen mentor iz državne instutucije u kojoj se realizuje stručna praksa.

Program traje 5 meseci, od februara do juna 2014. godine.

Ko može da se prijavi i kako?


Poziv je upućen mladim profesionalcima sa diplomom osnovnih ili postdiplomskih studija pravnih, ekonomskih, političkih ili organizacionih nauka, a detaljne uslove konkursa i opise radnih pozicija možete pogledati ovde. Na istom mestu preuzima se obavezan prijavni formular.

Pored popunjenog prijavnog formulara, potrebno je dostaviti i radnu biografiju (CV) i motivaciono pismo, sa jasnom naznakom pozicije na koju se prijavljujete. Prijava se šalje elektronskom poštom, na e-mail adresu #EM#7073636877604665677a24797f#EM#, najkasnije do 4. februara 2014. godine u 15h.

Preuzeto sa: www.kancelarijazamlade.rs

arhiva novosti