Objavljeno: 20.02.2013

Britich Council više od edukativnog partnera!


Britich Council više od edukativnog partnera!
Zadovoljstvo nam je da za naredni period najavimo aktivnosti kojih ćemo vrlo rado biti deo, u saradnji sa našim novim partnerom, Britanskim Savetom.
British Council je vodeća međunarodna organizacija iz Velike Britanije koja se bavi obrazovanjem i kulturnim vezama. British Council ima 7900 zaposlenih u svojim kancelarijama, nastavnim centrima, bibliotekama i informacionim i resursnim centrima u 110 zemalja i teritorija širom sveta.


Tradicionalno su prisutni na teritoriji Srbije, gde u sferi edukacije i informacije, godinama grade i jačaju veze naše zemlje sa anglosaksonskom kulturom. 

arhiva novosti