Podaci o firmi

 Naziv

Studentska zadruga S servis

 Adresa
Kneza Miloša 4, 11000 Beograd
 Telefon011 4141 830
 Fax011 4141 831
 E-mail#EM#6f67646a676046747b6c787d657e207d63#EM#
 Webwww.sservis.rs
 PIB
107743096

 MB
20863315

 Broj računa i naziv banke160-377682-87 Banca Intesa
340-11008096-68 ERSTE banka
205-205850-40 Komercijalna banka
105-530107-23 AIK banka


Potvrda o izvršenoj registraciji.pdf

Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera.pdf

APR.pdf