Kalkulator zarada

Troškove angažovanja radnika na privremenim i povremenim poslovima možete obračunati uz pomoć S servis kalkulatora zarada.


Sa aspekta visine poreza i doprinosa, zakonska regulativa definiše dve grupe radnika koji mogu da obavljaju poslove preko studentske i omladinske zadruge:
  • Studenti i učenici do 26 godina
  • Nezaposlena lica do 30 godina
Angažovanje studenata i učenika do 26 godina predstavlja najjeftiniji legalan način zapošljavanja na našem tržištu.

Kalkulator:


bruto neto

studenti / učenici nezaposleni